مجري سيستم هاي:
دوربين مداربسته - اعلام حريق - اعلام سرقت - تلفن سانترال - درب هاي اتومات - آنتن مركزي - ماهواره مركزي
مهندس ناصري 09153142264
مهندس عليزاده 09156299126
مشهد - هفت تير13 - كوچه اول سمت راست - سمت راست بن بست نگين - پلاك 34

برخي از پروژه هاي انجام شده :
پشتيباني منطقه 5 ( ارتش)
بيمارستان آريا ( وابسته به دانشگاه ازاد )
دانشگاه آزاد مشهد
دانشگاه آزاد گلبهار ( نظارت تصويري ip )
اداره آموزش و پرورش ناحيه 2
و پروژه هاي دولتي ديگر
.......