استفاده از دوربین مدار بسته و سیستم های حفاظتی و امنیتی در سراسر جهان نه تنها عادی و همه گیر شده است بلکه به شرکت حفاظت الکترونیک فاراد فعالیت خود را از سال 1388 در زمینه سیستمهای امنیتی از جمله : سیستم های امنیتی ، دوربین ...
آرش مرندی، گلستان، تلفن: 09113733450