برخی از نمونه سوالات آیین نامه رانندگیسوال ۱۵: یکی از راه های کاهش مصرف سوخت کدام است؟حرکت با سرعت زیادعدم تنظیم موتورتنظمی باد تایرهاباز کردن ترموستات خودرو در تابستانپاسخ صحیح: گزینه شماره ۳سوال ۱۶: برای راه اندازی خودرو راننده در چه مرحله ای بایستی کمربند ایمنی را ببندد؟در حین حرکتپس از روشن کردن موتور خودروقبل از روشن کردن موتور خودرونیازی به بستن کمربند ایمنی نمی باشدجواب درست : گزینه شماره ۲سوال ۱۷: کدام قطعه از ورود گرد و غبار به داخل موتور جلوگیری میکند؟انژکتورصافی بنزینصافی هواپروانهجواب درست : صافی هوا یا فیلتر هواسوال ۱۸: یکی از مزیت های ترمزهای ضد قبل ABS عبار است از ………………؟در هنگام ترمز گیری از قفل شدن درهای خودرو جلوگیری می کنددرهنگام ترمز گیری مسافت توقف خودرو را افزایش می دهددر هنگام ترمزگیری موجب سر خوردن وسیله نقلیه می شوددر هنگام ترمز گیری امکان فرمان دادن و هدایت بهتر خودرو را می دهدجواب درست : گزینه شماره ۴سوال ۱۹:تا چند متری ورودی و خروجی مراکز فوریت های پزشکی ایستادن وسایل نقلیه ممنوع است؟۱۵۰ متری۲۰ متری۱۵ متریمحدودیتی نداردجواب درست: گزینه ۳