اگر قفل الکترونیکی را به ریموت کنترل مجهز نمایید میتوانید از آن به عنوان مجوز دسترسی از داخل یا خارج اتاق استفاده کنید. ۲- مجهز به سیستم اعلان حریق و ضد شوک: در صورت بروز آتش* سوزی یا در صورت وارد کردن ولتاژ غیر مجاز به قفل کارتی آلارم دستگاه به مدت ۱ دقیقه بصدا در میاید. ۳- دارای سیستم حریم خصوصی: تا وقتیکه این سیستم از داخل فعال باشد کسی اجازه ورود نخواهد داشت. ۴- مجهز به سیستم ضد سرقت: در صورت وارد کردن رمز یا کارت اشتباه و یا اثر انگشت تعریف نشده و وارد شدن ضربه به دستگاه قفل دیجیتال آلارم دستگاه بصدا در میاید و امکان ورود بمدت ۱ دقیقه وجود نخواهد داشت.