قفل دیجیتال اثر انگشتی علاوه بر ورود یک رمز بین ۴ تا ۱۲ رقم ، دارای ورودی اثر انگشت جهت باز نمودن درب می باشد. این مدل قفل اثر انگشتی قابلیت شناسایی ۱۰۰ عدد اثر انگشت را دارد. همچنین این قفل الکترونیکی دارای سیستم ورودی دوبل می باشد. یعنی برای ورود باید هم رمز عبوری را وارد کنید و هم اثر انگشت خود را به قفل شناسایی کنید. در این نوع قفل اثر انگشت باید جریان خون در دست گردش داشته باشد. اگر جریان خون نباشد قفل الکترونیکی اثر انگشت را شناسایی نمی*کند (مجهز به سیستم بیومتریک).