درکل دقت قطعه های پرینت شده توسط تکنولوژی FDM به میزان زیادی تحت تاثیر خودِ پرینتر سه بعدی و پیچیدگی مدل سه بعدی است. اما در تئوری پلاستیک ABS و PLA قابلیت پرینت سه بعدی جزئیات تا ۰.۸ میلی متر دارند. برای قطعاتی که قرار است به هم وصل شوند یا با هم درگیر شوند حداقل اندازه ی ۰.۵ میلیمتر و ضخامت حداقلی ۱ تا ۲ میلی متر توصیه می شود تا مقاومت و چسبندگی کافی بین عناصر ایجاد شود.به خاطر دمای پرینت سه بعدی پایین تر پلاستیک PLA، احتمال خمش و تغییر شکل آن هنگام خنک شدن کمتر است که باعث می شود پرینت آن راحت تر باشد. برای پرینتر سه بعدی گوشه های تیز، پلاستیک PLA بهتر عمل می کند.