خمکاری ورق فلزی فرآیندی تولیدی است که در آن به وسیله دستگاههای برش گیوتین ، برش لیزر ، برش پلاسما و یک ماشین قدرتمند خمکاری cnc می توان اکثر فضاها ، جعبه های الکتریکی ، براکت ها و لوازم صنعتی دیگر را تولید کرد. بدین منظور از دستگاه های پانچ خم کن نیز میتوان استفاده کرد هر چند عملکرد متفاوتی داشته باشند.وقتی ورق فلزی بین دو ابزار فشار دهنده قرار می گیرد خمکاری ورق اتفاق می افتد که به ابزار فوقانی سمبه و به ابزار پایینی ماتریس گفته می شود. دستگاه های خمکاری ورق کنترل ابزارهای حرکتی و فشار را به وسیله موتورهای هیدرولیک یا موتورهای سروو فراهم می کنند. زاویه خم عمدتا به وسیله عمق نفوذ سمبه به درون ماتریس تعیین می شود.قدرت خمکاریحداکثر نیرویی که توسط جک های دستگاه خم کن به ورق وارد می شود می تواند شعاع و طول قطعه خمکاری شده را تعیین کند. نیروی مورد نیاز برای خم شدن ورق فلز با طول خم، زاویه خم خارجی و ضخامت ورق فلزی افزایش می یابد و با افزایش شعاع خمش کاهش می یابد. ماشین آلات برشکاری استقلال دارای قابلیتهای مختلف خمکاری، حداکثر طول دو و نیم متر و حداکثر نیروی ۱۲۰ تن در دسترس هستند. جدول زیر نمونه ای برای خم کردن ورق به زاویه ۹۰ درجه را نشان می دهد:جدول فشار جک هاجدول میزان فشار جک ها برای خم کاری ورق طراحی و پیچیدگی قطعات فلزیطراحی و ساخت قطعات در پیچیدگی با هم متفاوت است. دستگاههای خم کن ورق مدرن با قرارهای قابل تنظیم مجهز به سروو موتورکه در آن اجزا توسط تنظیمات دستی یا تنظیمات رباتیک ارائه می شوند ارائه می شود که ابزار خوبی برای کوتاه کردن زمان خمکاری هستند