فروشگاه چراغ های مکانیزه استان فارس این فروشگاه زیر نظر یک گروه تولیدی روغن های سنتی مثل روغن خراطین و روغن مار و زالو می باشد که به عرضه انواع چراغ های مختلف مشغول است. علاوه بر روغن خراطین نیز چراغ ها کاملا تولید داخل و ایرانی می باشد. http://oil-khratyn.ir/