انجمن: دستگاههای مرکزی نمایش و ضبط تصاویر

بخشها Threads / Posts  آخرین ارسال

 1. مباحث مربوط به تجزیه تحلیل دستگاه مرکزی سیستم های نظارت تصویری را در این بخش مطرح کنید.

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • تاپیک ها: 117
  • پست ها: 962
  1. مباحث مربوط به مزایا و ویژگیهای دستگاه مرکزی ضبط تصاویر مستقل (DVR) را در این بخش مطرح کنید.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • تاپیک ها: 21
   • پست ها: 182
  2. مباحث مربوط به استاندارهای لازم برای یک دستگاه ضبط دیجیتال تصاویرمستقل را در این بخش مطرح کنید.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • تاپیک ها: 8
   • پست ها: 537
  3. مباحث مربوط به مزایا و ویژگیهای کارتهای DVR را در این بخش مطرح کنید.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • تاپیک ها: 10
   • پست ها: 12
  4. مباحث مربوط به مزایا و ویژگیهای دستگاههای سرور ضبط دیجیتال (PC BASE) را در این بخش مطرح کنید.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • تاپیک ها: 4
   • پست ها: 5
  5. مباحث مربوط به دستگا ه ضبط آنالوگ را در این بخش مطرح کنید.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • تاپیک ها: 5
   • پست ها: 7
  6. مباحث مربوط به دستگاه نمایش مرکزی QUAD را در این بخش مطرح کنید.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • تاپیک ها: 1
   • پست ها: 3
  7. مباحث مربوط به نرم افزارهای مدیریت نمایش و ضبط تصاویر را در این بخش مطرح کنید.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • تاپیک ها: 3
   • پست ها: 8
  8. مباحث مربوط به بررسی نحوه عملکرد و تبدیل تصاویر آنالوگ به دیجیتال و انتقال در شبکه کامپیوتر را در این بخش مطرح کنید.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • تاپیک ها: 1
   • پست ها: 2
  9. مباحث مربوط به فرمتهای ضبط تصاویر در دستگاههای DVR را در این بخش مطرح کنید.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • تاپیک ها: 2
   • پست ها: 5
  10. مباحث مربوط به بررسی قابلیت Water Mark را در این بخش مطرح کنید.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • تاپیک ها: 6
   • پست ها: 8
  11. مباحث مربوط به بررسی قابلیت Watchdog را در این بخش مطرح کنید.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • تاپیک ها: 2
   • پست ها: 12
  12. مباحث مربوط به بررسی نقش Graphic User Interface در دستگاههای ضبط دیجیتال را در این بخش مطرح کنید.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • تاپیک ها: 1
   • پست ها: 3
  13. مباحث مربوط به اهمیت قابلیت Auto Backup و راه حل های جامع تهیه پشتیبان تصویری را در این بخش مطرح کنید.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • تاپیک ها: 0
   • پست ها: 0

   آخرین ارسال:

   هيچ وقت
  14. مباحث مربوط به اهمیت و نقش سطوح دسترسی تعریف کاربران به دستگاه مرکزی را در این بخش مطرح کنید.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • تاپیک ها: 0
   • پست ها: 0

   آخرین ارسال:

   هيچ وقت
  15. مباحث مربوط به بررسی دلیل استفاده ارتباط دستگاه مرکزی با شبکه های کامپیوتر را در این بخش مطرح کنید.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • تاپیک ها: 0
   • پست ها: 0

   آخرین ارسال:

   هيچ وقت
  16. مباحث مربوط به نقش و اهمیت انتقال اتوماتیک وضعیت دستگاه ضبط دیجیتال تصاویر به مراکز مدیریتی وقابلیت سیستم های مدیریت هوشمند را در این بخش مطرح کنید.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • تاپیک ها: 0
   • پست ها: 0

   آخرین ارسال:

   هيچ وقت
  17. مباحث مربوط به قابلیتهای نرم افزاری دستگاه مرکزی را در این بخش مطرح کنید.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • تاپیک ها: 0
   • پست ها: 0

   آخرین ارسال:

   هيچ وقت
  18. مباحث مربوط به اهمیت و نقش سیستم عامل لینوکس در دستگاه مرکزی را در این بخش مطرح کنید.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • تاپیک ها: 0
   • پست ها: 0

   آخرین ارسال:

   هيچ وقت
  19. مباحث مربوط به بررسی قابیلت Maping را در این بخش مطرح کنید.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • تاپیک ها: 1
   • پست ها: 12
  20. مباحث مربوط به اهمیت ارتقاء پذیری دستگاه مرکزی را در این بخش مطرح کنید.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • تاپیک ها: 0
   • پست ها: 0

   آخرین ارسال:

   هيچ وقت
  21. مباحث مربوط به نرم افزارهای مدیریت چندین سایت به صورت همزمان را در این بخش مطرح کنید.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • تاپیک ها: 0
   • پست ها: 0

   آخرین ارسال:

   هيچ وقت
  22. مباحث مربوط به نحوه ارتباط دستگاه مرکزی با تجهیزات جانبی ( ATM و ... ) را در این بخش مطرح کنید.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • تاپیک ها: 0
   • پست ها: 0

   آخرین ارسال:

   هيچ وقت
  23. مباحث مربوط به بررسی قابلیت Sedor ( قابلیت ضد خرابکاری ) را در این بخش مطرح کنید.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • تاپیک ها: 0
   • پست ها: 0

   آخرین ارسال:

   هيچ وقت
  24. در این بخش می توانید مقالات مرتبط با دستگاههای مرکزی نمایش و ضبط تصاویر را مطالعه نمائید. همچنین می توانید مقالات خود را در این قسمت وارد نمائید.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • تاپیک ها: 11
   • پست ها: 16

Forum Information and Options

Users Browsing this Forum

There are currently 1 users browsing this forum. (0 عضو & 1 مهمان)